• សៀវភៅមេដឹកនាំខ្មែរ

  សៀវភៅមេដឹកនាំខ្មែរភាគ១ សៀវភៅមេដឹកនាំខ្មែរភាគ២ និងសៀវភៅ៧មករា ដែលលោកបាន ចងក្រងឡើងនេះ ជាការរំលឹកគុណ​ ដល់វិរភាពអ្នក ស្នេហាជាតិខ្មែរគ្រប់ សម័យកាល ដែលបានតស៊ូ ដើម្បីបុព្វហេតុជាតិខ្មែរ ទាំងអ្នកដែលបាន បាត់បង់ជីវិត និងអ្នកដែលនៅ មានជិវិតតែពិការ និងរងគ្រោះផ្សេងៗ ដោយសារពួក កុម្មុយនិស្តយួន និងហ៊ុន សែន !!

  request a demo
 • រួបភាព

  រណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរ អំពាវនាវដល់កូនខ្មែរគ្រប់រូប ក្រោកឡើងដើម្បីប្រឆាំងនិង របបផ្តាច់ការកុម្មុយនិស្តយួន និងរបបសផ្តាច់ការ​ ហ៊ុន សែន

  request a demo
 • សៀវភៅមេដឹកនាំខ្មែរ

  សៀវភៅមេដឹកនាំខ្មែរភាគ១ សៀវភៅមេដឹកនាំខ្មែរភាគ២ និងសៀវភៅ៧មករា ដែលលោកបាន ចងក្រងឡើងនេះ ជាការរំលឹកគុណ​ ដល់វិរភាពអ្នក ស្នេហាជាតិខ្មែរគ្រប់ សម័យកាល ដែលបានតស៊ូ ដើម្បីបុព្វហេតុជាតិខ្មែរ ទាំងអ្នកដែលបាន បាត់បង់ជីវិត និងអ្នកដែលនៅ មានជិវិតតែពិការ និងរងគ្រោះផ្សេងៗ ដោយសារពួក កុម្មុយនិស្តយួន និងហ៊ុន សែន !!

  request a demo
request a demo

សភាធម្មនុញ្ញជាតិខ្មែរ

សភាធម្មនុញ្ញជាតិខ្មែរនេះបង្កើតឡើងដើម្បី-
ពិភ្សាអនុម័ត លើច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយ

view more

ផ្ញើសារមកកាន់យើង

លោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងមករកយើងបាន-
និងចុះឈ្មោះជាសមាជិករណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរ

view more

វីឌីអូ និងMP3

សៀវភៅមេដឹកនាំភាគ១និងភាគ២ជា-
សំលេងនិងស្តាប់ព្រះធម៌ ធម្មទេសនា

view more
 

President of Khmer National Liberation Front

President Sam Serey has played his activities for fighting for peace, freedom, democracy and seeking justice for Cambodian. He has been strongly committed with his endeavor to help his people and his country for real peace, freedom and democracy from Vietnamese”

John Doe, readmore