សេចក្តីថ្លែងការណ៍ របស់រណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរ សម្តែងការសោកស្តាយ ចំពោះស្ថានទូតខ្មែរ ដែលបានចាត់ទុកបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ជាជនជាតិវៀតណាម។ | KHMER NATIONAL LIBERATION FRONT