សេចក្តីថ្លែងការណ៍ រណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរ ថ្កោលទោសដាច់អហង្ការ ចំពោះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា លោកហោ ណាំហុង និងប្រធានគណះកម្មការព្រំដែន លោកវ៉ា គឹមហុង! | KHMER NATIONAL LIBERATION FRONT

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ រណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរ ថ្កោលទោសដាច់អហង្ការ ចំពោះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា លោកហោ ណាំហុង និងប្រធានគណះកម្មការព្រំដែន លោកវ៉ា គឹមហុង!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.