សេចក្តីថ្លែងការណ៍៖ រណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរ ថ្កោលទោសតុលាការក្រុងភ្នំពេញ ផ្តន្ទាទោស លោក ហ៊ិន ចាន់ ដោយអយុត្តិធម៌ | KHMER NATIONAL LIBERATION FRONT