សេចក្តីថ្លែងការណ៍រ បស់អ្នកនាំពាក្យ រណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរ ថ្លែងនៅថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៤ ខាងមុខស្ថានទូតវៀតណាម ប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញ | KHMER NATIONAL LIBERATION FRONT