សេចក្ដីថ្លែងការណ៍៖ រណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរ សូមថ្កោលទោសចំពោះរបបផ្ដាច់ការ ហ៊ុន សែន ដែលគំរាមកំហែង បំភ័យបន្លាច បំបិទសិទ្ធិសេរីភាព ដល់អង្គការសមាគម និងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ក្នុងពេលថ្មីៗកន្លងមកនេះ។ | KHMER NATIONAL LIBERATION FRONT