រណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរ អំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរផ្ដិតស្មាមដៃគាំទ្រ ប្ដឹងទៅតុលាការ ICC ដើម្បីស្វែងរកយុត្ដិធម៌ជូនលោកបណ្ឌិត កែម ឡី និងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលស្លាប់ដោយពួកកុម្មុយនីស្ដឥណ្ឌូចិន | KHMER NATIONAL LIBERATION FRONT