សេចក្ដីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសឧក្រិដ្ឋជនបាញ់សម្លាប់ លោកបណ្ឌិត កែម ឡី | KHMER NATIONAL LIBERATION FRONT