សេចក្ដីថ្លែងការណ៍បដិសេធ ការចោទថា រណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរ រៀបចំធ្វើរដ្ឋប្រហារ | KHMER NATIONAL LIBERATION FRONT