រណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរ សូមថ្កោលទោសរបបផ្ដាច់ការ ហ៊ុន សែន ដែលធ្វើទុក្ខបុកម្នេញមកលើរណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរ | KHMER NATIONAL LIBERATION FRONT