លិខិតជូនពរ លោកសម សេរី ប្រធានរណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរ គំរបខួប៤ឆ្នាំ | KHMER NATIONAL LIBERATION FRONT