សេចក្ដីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសប្រទេសយួន ខួបទី៣៨ នៃការឈ្លានពានខ្មែរ ថ្ងៃ៧មករា | KHMER NATIONAL LIBERATION FRONT