ខិត្តប័ណ្ណ | KHMER NATIONAL LIBERATION FRONT

Posts belonging to Category ខិត្តប័ណ្ណ

ខិត្តប័ណ្ណ

ជាតិខ្មែរកំពុងប្រឈមនឹងគ្រោះមហន្តរាយដោយនយោបាយយួនកុម្មុយនីស្ត កំហុសមេកុម្មុយនីស្តខ្មែរ សីហនុ និង ហ៊ុន-សែន តើខ្មែរទទួលឯករាជ្យពីបារាំងដោយសារកាំភ្លើងឈើមែនឬ? កាដូថ្ងៃ៧ មករា ជូនចោរលួចជាតិ កញ្ជះយួន ហ៊ុន-សែន វិធីបោះឆ្នោះជាផ្លូវរបស់យួនកុម្មុយនីស្ត និងអាយ៉ង គូសឱ្យខ្មែរដើរធ្លាក់ក្នុងរណ្ដៅមរណៈ យើងខ្ញុំសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខជាមួយគ្រួសារជនរងគ្រោះខ្មែរនៅស្ពានកោះពេជ្រ ទឹកភ្នែកកម្មករ ជាការឈឺចាប់របស់ឪ ម៉ែ និងខ្មែរគ្រប់រូប សម្រែកយំ និងទុក្ខវេទនាបងប្អូនខ្មែរយើងនៅក្នុងប្រទេស តើខ្មែរទទួលឯករាជ្យពីបារាំងដោយសារកាំភ្លើងឈើមែនឬ?