សកម្មភាព | KHMER NATIONAL LIBERATION FRONT

Posts belonging to Category សកម្មភាព

លោក សម សេរី ជាមួយលោក Martin Lidegaard

ប្រធានរណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរ លោក​សម​សេរី​មានកិច្ចប្រជុំ​ ជាមួយរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង ការបរទេស​ នៃប្រទេសដាណឺម៉ាក លោក Martin Lidegaard នៅថ្ងៃទី៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤